Tevékenységünk

Munkavédelem

Munkavédelem területén vállaljuk

 • Munkahelyi kockázatelemzés és értékelés, foglalkozás egészségügyi szabályzat, egyéni védőeszközök juttatásának rendjének, egyéni védőeszközök meghatározása, dohányzás rendjének elkészítése
 • Biológiai kockázatértékelés elkészítése
 • Legionella  kockázatértékelés elkészítése
 • Optikai, és elektromágneses sugárzás elkészítése
 • Veszélyes anyagok és készítmények kockázatértékelésének, nyilvántartásának elkészítése, évenkénti felülvizsgálata
 • Munkavédelmi dokumentációk időszakonkénti felülvizsgálata, a szükséges  jogszabály módosítások beépítése, kiegészítése nyomon követése, kiegészítések megtétele
 • Gépek, berendezések üzembe helyezésének elkészítése és annak időszakos felülvizsgálata
 • Munkavédelmi jogszabály módosítások beépítése, kiegészítése, nyomon követése
 • Munkabiztonsági oktatások megtartása: új dolgozó részére a munkába lépés napján, évente egy alkalommal ismétlő oktatás, baleset esetén, soron kívül az érintett dolgozók részére, új gép, berendezés, technológia bevezetése előtt a dolgozók  részére
 • A bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálása, jelentés készítés a hatóság részére
 • Az esetlegesen bekövetkező foglalkozási megbetegedések kivizsgálása, értékelése
 • A cég képviselete a munkavédelmi hatósági ellenőrzések alkalmával

Tűzvédelem

Tűzvédelem területén vállaljuk

 • Tűzvédelmi szabályzat elkészítése, felülvizsgálata, a szükséges jogszabály módosítások beépítése, kiegészítése nyomon követése
 • Tűzriadó terv elkészítése, és évente egy alkalommal történő tűzriadó gyakorlat
 • Menekülési útvonal terv elkészítése
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása: új dolgozó részére a munkába lépés napján, évente egy alkalommal ismétlő oktatás, tűzeset után a soron kívül érintett dolgozók részére
 • Új felvételes dolgozók munkába lépésekor a tűzoltó eszközök, felszerelések megismertetése, helyes használat bemutatása
 • A tűzveszélyes anyagok tárolásának, felhasználásának ellenőrzése, előírások betartása
 • A tűzoltó készülékek felülvizsgálatának elvégzésének ellenőrzése, dokumentáció átvétele, meglétük, üzemképességüknek a két felülvizsgálat között elvégzett ellenőrzés dokumentálása
 • A villamos hálózatok, villamos gépek, épületek tűzvédelmi szabványossági, érintésvédelmi és villámvédelmi méréseinek időbeni elvégeztetésére javaslattétel, együttműködés a vizsgálatot végző céggel, mérési dokumentációk átvétele, javaslat adása a hiányosságok megszüntetésére.
 • A bekövetkezett tűzesetek kivizsgálása, vagy abban való részvétel, jelentés készítése a hatóság részére

+ A cég képviselete az esetleges katasztrófavédelmi ellenőrzések alkalmával

 

+ Rendszeres tájékoztatás a környezetvédelmi jogszabályok módosításáról, új szabványok, rendeletek megjelenéséről

Környezetvédelem

Környezetvédelem területén vállaljuk

 • Környezetvédelmi oktatások megtartása: új dolgozó részére a munkába lépés napján, évente egy alkalommal ismétlő oktatás (ismeretbővítés, a környezetvédelmi feladatok meghatározása)
 • Veszélyes és nem veszélyes hulladékok nyilvántartásának naprakész vezetése
 • Környezetvédelmi ellenőrzések megtartása a munkaterületen
 • Veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló megfelelő kialakításának ellenőrzése
 • A   keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének, tárolásának, és a jogszabályi előírások szerinti ártalmatlanításának az ellenőrzése
 • Az előírt rendszeres és időszakos környezetvédelmi ellenőrzések végrehajtása, a szükséges mintavételek és mérések elvégeztetése
 • Adatszolgáltatási feladatok ellátása a szakhatóságok és cégvezetés részére
 • Környezetvédelmi engedélyek, kibocsátási határértékek és egyéb hatósági előírások, határozatok, nyilvántartások vezetése
 • Rendszeres kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal, részvétel a hatósági ellenőrzések alkalmával, a hatósági előírások végrehajtásának ellenőrzésében
 • A veszélyes anyagok tárolásának, felhasználásának ellenőrzése, előírások betartása
 • A keletkező hulladékok, légszennyező pontforrások és éves vízvédelmi jelentések a környezetvédelmi hatóság felé

Egyéb szolgáltatások

Vállaljuk még

 • Minőségügyi, környezetirányítási, egészségvédelmi és munkabiztonsági tanúsítvány, munkahelyi egészségvédelmi irányítási rendszerek bevezetését
 • (ISO, MIR, KIR, MEBIR, SCC)
 • KÜJ és KTJ szám igénylését
 • EBK koordinátori feladatok ellátása kivitelezési területeken
 • EBK, BET terv elkészítését
 • Tűzoltó készülékek, tűzcsapok felülvizsgálatát
 • Tűzoltó készülékek biztosítását a helyszínre
 • Telepengedély szakhatósági engedélykérelmek ügyintézését
 • Bejelentés köteles tevékenységek ügyintézése
 • Levegőtisztaság védelmi engedélyek elkészítését
 • Vízjogi engedélyek kérelmezését
 • Hulladék szállítási, hasznosítási és kezelési engedélyek elkészítését
KAPCSOLAT